Korpen - skogarnas och myternas fågel.
Hugin och Munin, Odens allseendes ögon.
Dalslands landskapsfågel

Korpen som var nästan utrotad i Sverige
har från 60-talet ökat och anpassat sig till dagens samhälle.
Är nu talrik och spridd över hela landet.

 

  Korpen som är monogam, bildar par för livet och häckar först vid 3 års ålder.
Paret börjar sin häckning i slutet av mars och lägger 4-6 ljusblå, lite fläckiga ägg.
Vanligtvis byggs bobalen, som består av torra grenar som fodrats med djurhår och annat mjukt t ex. isolering, i en bergsbrant.
 
 
 

En typisk brant för korp, ca.15m hög med många hyllor att lägga bobalen på. 

 
 

Här har paret valt en väl skyddad plats under ett stort överhäng.
Varken regn eller rovdjur kan komma åt ungarna. 

 
 

De kan även bygga i träd och överta gamla ormvråksbo.

Ruvningen varar i ca: 21 - 25 dagar och ungarna är flygga efter ca: 40 dagar.


 

 

Ofta är det lätt att se
där korpen har häckat,
berget färgas vitt av
ungarnas träck. 

 
 


 

    Fakta:
Livslängd: 15 - 30år.
Längd: 550 - 650mm.
Vingspann: 1150 - 1300mm.
Vikt ca: 1250gram.
 
   
  

 

 Stor del av födan vintertid kommer från utfodringsplatser för
Kungsörn och Havsörn.
Örn 72.

 

 
  Föda:
Allätare som tar det mesta den hittar, insekter, frön. Men den största delen får den från as t ex. rester från rovdjurens byten.
Trafik och järnväg förser också korpen med föda året om.
Höstens älgjakt är en fest för korpen som städar upp i skogen efter jägarna.
 
 
  Ingen jakt på korp förekommer men skyddsjakt är tillåten.
Korpen kan vara ett problem vid lammning och vid renarnas kalvning.